Hạng D
7/3/05
1.634
177
63
Mike Delta Hotel nói:
Ural 375D nói:
Mike Delta Hotel nói:
Độ xong chắc phải xin cái giấy phép lưu thông đặc biệt
Chúc mùng Bạn Hiền
080402cool_prv.gif

Làm gì có vụ giấy phép lưu thông đặc biệt , ae độ ầm ầm có gì đâu.

Dạ, nhưng độ xong ko dám chạy vì thay đổi tổng thành, kết cấu, rồi mâm, vỏ .........

Xe của Củ cải thấy có cái giấy gì có gạch chéo trên kính? Ưu tiên cầu phà hay gì đó ko biết.

Bởi vậy em muốn độ nhưng ở mức độ còn lưu thông trên đường được chứ làm qu1a đi đâu xxxx cũng hỏi thì phiền lắm.