Tập Lái
19/5/13
10
1
1
Xe Mazda CX5, 2013 mầu trắng, gia đình xử dụng. Đã đi 110.000 Km. Bán giá bao nhiêu thì phù hợp?

Cảm ơn.

Mazda CX-5 2013 đã đi 110.000 km định giá tầm bao nhiêu thì phù hợp?
Mazda CX-5 2013 đã đi 110.000 km định giá tầm bao nhiêu thì phù hợp?
Mazda CX-5 2013 đã đi 110.000 km định giá tầm bao nhiêu thì phù hợp?
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: nhái bén
Hạng C
6/8/17
870
702
103
bốn bể
bác gọi điện cho mấy showroom hỏi mua xe tương tự cùng đời xem họ bán bao nhiêu? xong bác trừ đi 40tr là ra giá xe bác muốn bán
 
  • Like
Reactions: Suxipo
Hạng D
3/3/16
1.563
2.834
113
40
mấy bác hỏi thế này sao tư vấn ta. tình trạng xe? xe bảng nào?
 
Hạng D
26/3/17
2.621
4.706
113
bác gọi điện cho mấy showroom hỏi mua xe tương tự cùng đời xem họ bán bao nhiêu? xong bác trừ đi 40tr là ra giá xe bác muốn bán
Bạn nên hỏi xem nó Thu xe bạn bao nhiêu, rồi cộng thêm lên thì nó dễ hơn. Chứ chắc gì nó đã có mẫu cùng đời để bán mà hỏi.
 
Hạng D
14/8/16
1.892
2.290
113
39
bác gọi điện cho mấy showroom hỏi mua xe tương tự cùng đời xem họ bán bao nhiêu? xong bác trừ đi 40tr là ra giá xe bác muốn bán
Xe hạng C trở lên trừ cả 100 á. Ít là 80 triệu