Hạng D
29/3/07
1.808
668
113
vnexpress.net
CX80 nghe nói hệ thống treo trước nó là càng A kép, mọi thứ đều ngon hơn Cx8 một bậc.
 
Hạng C
21/9/14
620
8.401
93
55
CX-8 ở Nhật và Úc có bộ đèn trước sau khác (đẹp hơn) CX-8 ở VN.