Hạng D
1/7/10
1.889
1.136
133
giaotoviet.com
Bác Mẹc lựa thời điểm ra mắt hay quá; vừa bán xong 1 mớ mẫu cũ để chạy trước bạ xong. Một số khách chưa nhận xe chắc đang tiếc, haha.
 
  • Like
Reactions: Bimo
Hạng D
18/3/08
1.365
10.409
133
Bên Đức có diện tích lãnh thổ bằng Việt Nam, Chính phủ Đức chi Ngân sách cho Hệ thống giao thông đường bộ của Bên Đức trong 1 năm tuy mới chỉ bằng 118% Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng (số liệu thời giá năm 2019),

và Bên Đức, Chính phủ Đức không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại Bên Đức có Hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, thông suốt, kết nối, hiện đại, bền vững và an toàn, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc autobahn nổi tiếng.

Hệ thống đường giao thông hiện đại và Chính sách phi Thuế này là động lực rất lớn, để các Hãng xe hơi của Đức liên tục sáng tạo, thiết kế và sản xuất ra các mẫu xe hơi đời mới hiện đại, sang trọng và tiện nghi
bố lậy mầy !
 
Hạng B1
23/2/22
75
97
33
29
Bên Đức có diện tích lãnh thổ bằng Việt Nam, Chính phủ Đức chi Ngân sách cho Hệ thống giao thông đường bộ của Bên Đức trong 1 năm tuy mới chỉ bằng 118% Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng (số liệu thời giá năm 2019),

và Bên Đức, Chính phủ Đức không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại Bên Đức có Hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, thông suốt, kết nối, hiện đại, bền vững và an toàn, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc autobahn nổi tiếng.

Hệ thống đường giao thông hiện đại và Chính sách phi Thuế này là động lực rất lớn, để các Hãng xe hơi của Đức liên tục sáng tạo, thiết kế và sản xuất ra các mẫu xe hơi đời mới hiện đại, sang trọng và tiện nghiN

Bên Đức có diện tích lãnh thổ bằng Việt Nam, Chính phủ Đức chi Ngân sách cho Hệ thống giao thông đường bộ của Bên Đức trong 1 năm tuy mới chỉ bằng 118% Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng (số liệu thời giá năm 2019),

và Bên Đức, Chính phủ Đức không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại Bên Đức có Hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, thông suốt, kết nối, hiện đại, bền vững và an toàn, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc autobahn nổi tiếng.

Hệ thống đường giao thông hiện đại và Chính sách phi Thuế này là động lực rất lớn, để các Hãng xe hơi của Đức liên tục sáng tạo, thiết kế và sản xuất ra các mẫu xe hơi đời mới hiện đại, sang trọng và tiện nghi
Nói ngắn gọn QUA ĐỨC MÀ SỐNG.
Mỗi nước 1 hoàn cảnh, mỗi năm đóng góp đc bao nhiêu tiền thuế mà đòi hỏi.
 
Hạng B2
16/7/16
281
6.764
119
Bên Đức có diện tích lãnh thổ bằng Việt Nam, Chính phủ Đức chi Ngân sách cho Hệ thống giao thông đường bộ của Bên Đức trong 1 năm tuy mới chỉ bằng 118% Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng (số liệu thời giá năm 2019),

và Bên Đức, Chính phủ Đức không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại Bên Đức có Hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, thông suốt, kết nối, hiện đại, bền vững và an toàn, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc autobahn nổi tiếng.

Hệ thống đường giao thông hiện đại và Chính sách phi Thuế này là động lực rất lớn, để các Hãng xe hơi của Đức liên tục sáng tạo, thiết kế và sản xuất ra các mẫu xe hơi đời mới hiện đại, sang trọng và tiện nghi


Idol ơi là idol! Bọn xấu đang dèm pha VP thì idol quyết tâm ra đi đầu ko ngoảnh lại, ko chịu hạ cố cho vài lời vàng ngọc. Ra đây nói xằng nói bậy chi cho chúng chửi?
 
  • Wow
Reactions: Wuyến
Hạng B2
6/4/07
202
185
43
Bên Đức có diện tích lãnh thổ bằng Việt Nam, Chính phủ Đức chi Ngân sách cho Hệ thống giao thông đường bộ của Bên Đức trong 1 năm tuy mới chỉ bằng 118% Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng (số liệu thời giá năm 2019),

và Bên Đức, Chính phủ Đức không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại Bên Đức có Hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, thông suốt, kết nối, hiện đại, bền vững và an toàn, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc autobahn nổi tiếng.

Hệ thống đường giao thông hiện đại và Chính sách phi Thuế này là động lực rất lớn, để các Hãng xe hơi của Đức liên tục sáng tạo, thiết kế và sản xuất ra các mẫu xe hơi đời mới hiện đại, sang trọng và tiện nghi
Thế bác có biết Đức là thằng làm ăn kiếm tiền giỏi nhất Châu Âu ko? =))
GDP nó hơn thằng đứng thứ 2 là Pháp tròn 1 nghìn tỷ USD đấy.
 
Hạng D
6/8/16
2.328
16.929
113
Bên Đức có diện tích lãnh thổ bằng Việt Nam, Chính phủ Đức chi Ngân sách cho Hệ thống giao thông đường bộ của Bên Đức trong 1 năm tuy mới chỉ bằng 118% Tổng thu Ngân sách của Việt Nam trong 12 tháng (số liệu thời giá năm 2019),

và Bên Đức, Chính phủ Đức không thu Thuế của người Dân và Doanh nghiệp,

nhưng được cái bù lại Bên Đức có Hệ thống đường giao thông Liên bang rất rộng lớn, thông suốt, kết nối, hiện đại, bền vững và an toàn, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc autobahn nổi tiếng.

Hệ thống đường giao thông hiện đại và Chính sách phi Thuế này là động lực rất lớn, để các Hãng xe hơi của Đức liên tục sáng tạo, thiết kế và sản xuất ra các mẫu xe hơi đời mới hiện đại, sang trọng và tiện nghi
anh Huy bán Vinfast chưa?
 
Hạng B2
14/2/16
284
163
43
Nhìn ổn hơn mấy dòng mới ra mắt của Merc gần đây, ko biết về VN cắt gì ko, và giá tăng thêm bao nhiêu so với Gen hiện tại :D