Hạng D
15/9/17
2.248
1.644
113
37
Tính làm chiếc mà thôi, để giành thêm vài năm mua trực thăng đi cho đỡ kẹt xe. Kakak
 
Hạng C
12/8/16
575
374
63
30
like cho eq boost, đang chạy c200 eqboost và thật sự là ăn xăng rất hợp lý
 
Hạng C
12/8/16
575
374
63
30
Một số ý kiến còn chê nhưng động cơ này ngon. Như chiếc GLS 450 chạy ngang ngang chiếc GLC 300
mới lái nó khá khó chịu so với động cơ thông thường nhưng lái quen sẽ thấy hay