Gửi các bác một số hình ảnh về gian hàng của Mercedes-Benz tại sự kiện VIMS 2017 vừa qua.