Tư Vấn Đầu Tư Metro Star Q9

Hạng B1
23/4/19
55
6
3
28
Đầu tháng 10 chính thức khởi động dự án metro star
 
Hạng B2
30/8/16
353
367
105
Tp HCM
Nghe đồn 45. Hiện tại, Soildbuild của Singapore đã rút vốn. Citi liên doanh với công ty khác.
Trên trang thông tin doanh nghiệp có thông báo về việc rút vốn có yếu tố nước ngoài.
Citi Group chuyển qua Citi Home lắm 51%
Đây là những thông tin em biết đc.