MINI OFF. 18/10 CHÀO MỪNG BÁC TAOLAOXITBOP THĂM SÌ-PHỐ

Hạng D
29/11/07
2.902
28
38
55
Re:MINI OFF. 18/10 CHÀO MỪNG BÁC TAOLAOXITBOP THĂM SÌ-PHỐ

Lên Xì Phố có 1 ngày mà thay áo nhanh quá
PA180511.jpg


16102011163.jpg


Hôm đó em không đến được tiếc quá,hẹn lần sau nhé bác.