Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
48
Tính cho bác 2 like mà can not... từ cách hành văn design phối màu hình ảnh đều rất tốt nhưng nếu có điều kiện ảnh phải Original thì sao nhỉ :)