Tập Lái
8/7/22
18
89
13
33
Mô hình lý tưởng cho hệ thống tài chính toàn cầu mới

Tôi có thể khẳng định 200% rằng chiến tranh thế giới ngầm đang diễn ra chỉ kết thúc khi các nước ngồi vào bàn làm phán cho hệ thống tài chính toàn câu mới.
Hệ thống hiện tại đã lỗ thời và không phù hợp với hoàn cảnh môi trường hiện tại.

Mô hình lý tưởng là phải có ít nhất 2 loại tiền khác nhau: tiền quốc tế và tiền nội địa.
Ngoài ra còn có thể có thêm đồng tiền điện tử nữa.

Tiền nội địa cho các giao dịch trong nước, còn tiền quốc tế cho các vụ mua bán trao đổi giữa các quốc gia với nhau.

Tiền nội địa nên được điều hành phân phối do đảng được dân bầu (để cho công bằng thì cần phải có ít nhất 2 đảng tranh đấu với nhau để tạo ra sự công bằng, không thể coi dân là "nô lệ" mãi được). In phân phối ra sao thì tuỳ đảng chính trị thắng lợi quyết.
1 quốc gia có thể có nhiều hơn 1 đồng tiền nội địa.

Tiền quốc tế thì khác, sẽ không có cá nhân tổ chức nào có quyền phân phối in ấn hết.
Mà sẽ lấy con người làm gốc, do đó tất cả mọi người đều có cơ hội bình đẳng ngang nhau.

Có thể phân chia thành châu lục.
Nên có hạn sử dụng khoảng 10-20 năm, để giúp cho tất cả các quốc gia không thể nào "ăn gian thao túng" thị trường.

Ví dụ: nếu phát cho mỗi người dân 10000 tiền châu á, mua bán trao đổi thế nào là tuỳ họ, nếu hết tiền thì khỏi mua dầu xăng từ quốc gia khác luôn, vv.
Khi đó thì chính phủ chỉ được phép quản lý tiền nội địa mà thôi, còn tiền quốc tế chỉ được phép cấm lưu thông mua bán hàng hoá hàng ngày. Ngoài ra thì lưu trữ trao đổi thế nào thì tuỳ mỗi người.

Ở trên là 1 giải pháp giúp thế giới này thoát khỏi chiến tranh.
Tôi tin rằng nếu không dùng giải pháp của tôi, thì thảm hoạ sẽ ập tới là cái chắc !

Ý tưởng sáng tạo, giải pháp tôi không thiếu, chỉ là trò chơi dễ dàng mà thôi.

Chuyển Luân Thánh Vương
Savior Whoooooooooooooooo