Tags
Không có
Hạng C
23/10/18
759
8.866
93
38
Xác nhận
confirm
có làm hàng outdoor ko bác? bạn mình tồn kho hàng outdoor xuất khẩu; đang tìm đầu ra trong này;
Giờ này mà anh còn nghĩ đến chuyện xuất khẩu ah? Có chăng thì hết năm sau may ra anh ơi!
 
Hạng B2
17/2/14
269
7.839
93
Giờ này mà anh còn nghĩ đến chuyện xuất khẩu ah? Có chăng thì hết năm sau may ra anh ơi!
bạn e nó mua thanh lý cái nhà máy sx ngoại thất ở Hduong- cả kho hàng tồn; kiếm đường xả
 
Hạng C
23/10/18
759
8.866
93
38
Xác nhận
confirm
bạn e nó mua thanh lý cái nhà máy sx ngoại thất ở Hduong- cả kho hàng tồn; kiếm đường xả
Giờ chuyển sang Chào hàng cho các dự án trong nước đi anh! Vào 1 hay 2 dự án khoảng 200 căn là hết chứ gì
 
  • Like
Reactions: johnimee
Hạng B2
17/2/14
269
7.839
93
Giờ chuyển sang Chào hàng cho các dự án trong nước đi anh! Vào 1 hay 2 dự án khoảng 200 căn là hết chứ gì
nó ko chuyên mảng này a- thấy thơm múc; xây dựng lại cty;
 
Hạng C
3/9/14
606
12.720
103
37
Xác nhận
confirm
Giờ chuyển sang Chào hàng cho các dự án trong nước đi anh! Vào 1 hay 2 dự án khoảng 200 căn là hết chứ gì
Hàng outdoor dưới mình xuống lấy vợt hớt xác nè :D