Tập Lái
22/6/11
15
1
3
52
Các bác gặp bác này thì phải làm sao nhỉ ?
Tôi thì chỉ biết bật đèn cảnh báo cho xe sau biết rồi né qua bác này thật nhanh để về thôi.
(các bác thông cảm, vợ và con em đang ngủ sau chuyến đi dài nên không thể dừng lại hỗ trợ như bác nào đã làm trên mạng trước đây được ...)

 
Hạng D
15/5/13
1.889
2.023
113
Hình như không phải anh chạy xe mà là tử thần cầm lái đó.