Hạng D
10/11/09
1.583
240
63
nha trang
quangnam.dangkiem.com
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
truong5779 nói:
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
Đến Long An mình mời bác ly cafe ... alo nha bác Trường
 
Hạng F
17/5/09
18.999
2.066
113
Gialai
truong5779 nói:
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
Bác đi 1 mình à, hay đi cùng mợ cả?
 
Hạng F
17/5/09
18.999
2.066
113
Gialai
anhphat nói:
truong5779 nói:
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
Đến Long An mình mời bác ly cafe ... alo nha bác Trường
Từ NT đến Long an mời ly cà phê, sao hỏng mời ly bia luôn cho nó máo hả bác Phát
Bác dẫn vài con cọp đón đường, chuốt cho lão say mới oách nhé
 
Hạng D
31/7/12
1.053
52
48
Cố đô Huế
bữa ni mà mời ly bia chắc ko dám uống quá. tụi xxx nó kinh quá bác ơi
dung_gialai nói:
anhphat nói:
truong5779 nói:
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
Đến Long An mình mời bác ly cafe ... alo nha bác Trường
Từ NT đến Long an mời ly cà phê, sao hỏng mời ly bia luôn cho nó máo hả bác Phát
Bác dẫn vài con cọp đón đường, chuốt cho lão say mới oách nhé
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
dung_gialai nói:
anhphat nói:
truong5779 nói:
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
Đến Long An mình mời bác ly cafe ... alo nha bác Trường
Từ NT đến Long an mời ly cà phê, sao hỏng mời ly bia luôn cho nó máo hả bác Phát
Bác dẫn vài con cọp đón đường, chuốt cho lão say mới oách nhé
:D:D:D
 
Hạng D
8/1/10
4.957
2.061
113
Quận 8
Tuần rước mới vào SG cùng mợ cả bằng Van85 mà không thấy hú hí... HO6m nay cỡi cọp vào mới chịu hú anh em hả Bác...! nhớ ghé SG hú cái nhe Bác Trường lâu quá anh em không gặp...!:D
truong5779 nói:
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
dhhongdam nói:
Tuần rước mới vào SG cùng mợ cả bằng Van85 mà không thấy hú hí... HO6m nay cỡi cọp vào mới chịu hú anh em hả Bác...! nhớ ghé SG hú cái nhe Bác Trường lâu quá anh em không gặp...!:D
truong5779 nói:
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
Kế hoạch sáng mai bác Trường từ LA lên SG, sáng sớm mai em lại đi Long Hải, bác Hồng Đạm thu xếp cafe với bác Trường nhé.
 
Hạng D
8/1/10
4.957
2.061
113
Quận 8
tudam nói:
dhhongdam nói:
Tuần rước mới vào SG cùng mợ cả bằng Van85 mà không thấy hú hí... HO6m nay cỡi cọp vào mới chịu hú anh em hả Bác...! nhớ ghé SG hú cái nhe Bác Trường lâu quá anh em không gặp...!:D
truong5779 nói:
tinh hinh e dang dan nang 8x noise tieing phô Bien nhâ trang du xuan ve phia nam,long gap a e.de pa luc 10h
Kế hoạch sáng mai bác Trường từ LA lên SG, sáng sớm mai em lại đi Long Hải, bác Hồng Đạm thu xếp cafe với bác Trường nhé.
OK anh