Hạng B2
28/7/14
223
156
43
50
Hạng D
2/6/11
1.492
66.874
113
Lúc lên cũng gặp, ở trển cũng gặp, lúc về cũng gặp.
Mấy anh chạy hổ báo quá, vượt trái phải từa lưa.
 
Tập Lái
2/12/18
1
0
1
32
E có thắc mắc là Group cửa mình là FFC mà sao toàn xe SUV vói CUV ko vậy nhỉ?