[MotoGP] Điểm tin trước chặng Catalunya

Hạng F
22/7/13
6.639
13.865
113
Xác nhận
confirm
99 với 93 lụm 1-2 thì vòn này cho thấy viễn cảnh mùa sau ... cũng y vậy cả mùa quá