Hạng D
15/3/08
2.895
12.382
113
CX ổn về xe và giá, nhưng phải mua 2.5 chứ chạy 2.0 thì chán lắm.
 
Kiểm tra - Thẩm định ô tô cũ
21/9/22
304
804
93
34
Năm nay là 2023 rồi nhỉ, 2019 tới giờ là 4 tuổi, sắp vào đăng kiểm 1.5 năm / lần rồi. Nếu là mình chắc " ráng tí " lấy Creta bản giữa. ;)
Đồng quan điểm bác ơi