Hạng D
15/3/08
2.895
12.381
113
CX ổn về xe và giá, nhưng phải mua 2.5 chứ chạy 2.0 thì chán lắm.