Hạng C
27/7/18
680
5.703
93
40
Lần sau cắm xa bờ vực 1 tý nha anh, vì lý do an toàn thôi.