Hạng C
27/7/18
582
3.579
93
39
Lần sau cắm xa bờ vực 1 tý nha anh, vì lý do an toàn thôi.