Hạng B2
18/3/15
355
516
93
Đỉnh cao của ôm làn trái cao tốc để lại hậu quả nghiêm trọng:
Phạt tù cho nó mọt gông cảnh cáo bọn lì lợm còn lại, hầu hết tai nạn trên cao tốc Sài Gòn Trung Lương do xe tải, container dàn hàng ngang chạy rề rề buộc các xe khác thiếu kiên nhẫn xào chẻ, không giữ khoảng cách an toàn!