Hạng B2
9/11/15
175
114
43
38
Nhìn bản concept quá đẹp, không biêt khi show ra bản thương mại thì còn đc bao nhiêu phần trăm