Tags
Không có
Hạng B2
7/12/17
417
456
63
33
Xác nhận
confirm
Chủ xe vài bữa quay lại làm thêm amply giờ, chơi loa tới đó mà bắt đầu zin kéo.
Làm xong amply thì chủ xe đăng thanh lý lại cái sub, bán dc sub thì quay lại mua thêm cái sub hơi với amply.
Vậy nha, nói cho ae có thêm tý niềm tin mùa covid.......:D:D:D
như 1 cái vòng lẩn quẩn. Hèn chi e nghe nói chơi âm thanh là nhảy vào hố vôi