Hạng D
20/10/17
1.152
98
48
38
Để nâng cấp hệ thống âm thanh cho các dòng xe phù hợp điều kiện nghe nhìn và tài chính đáp ứng ngon và hợp lý.
- Xe Ford Ranger được Hiếu lên bộ loa Harman Kardon kèm sub hơi và ampli Bose
. Giữ nguyên zin các vị trí loa có sẵn không độ chế đục khoét.
Option này cực kỳ xuất sắc cho một âm thanh sống động mạnh mẽ rất hay.
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose
Nâng Cấp Âm Thanh Ford Ranger Bằng Hệ Thống Harman Kadon và Sub Hơi Bose