Tập Lái
27/2/19
18
7
3
31
ở thời điểm hiện tại thì Bác mua XLS sợ sẽ ko kịp thuế ! Bác hốt con WILDTRAK thì sẽ có hàng ngay giao cho bác luôn ạ. Giá sát sàn luôn.

WILDTRAK 1 cầu AT : 853

WILDTRAK 2 cầu AT : 918

Số điện thoại em là : 0932.729.239. Nếu Bác có nhu cầu Bác cứ hú em nhen !