Hạng C
9/4/18
636
509
118
34
Mình đi QL1A hoài, xe cont xe tải xe khách toàn giống vầy, cũng ko phải cá biệt lắm đâu
 
Hạng B2
5/7/18
375
330
63
các cụ hồi xưa nghĩ ra cái tay bướm chắc là để đối trọng với tay thối của tây lông.... thật nể luôn