Hạng C
9/6/10
595
661
103
Ajinomoto Việt Nam
khác nhau xa
Pháp và Phong kiến sưu cao thuế nặng để làm lục lộ thiết lộ lưu thông nam bắc
Ta thu thuế để tích cóp lương thảo khai phá con đường đi lên CHXH, đưa dân ta đến với CNCS sau vài trăm năm nữa
Các bác ũng hộ em lên đi. Em dẹp hết thuế bán đất ăn dần :))
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng F
29/10/16
10.164
15.627
113
Pháp
Các bác ũng hộ em lên đi. Em dẹp hết thuế bán đất ăn dần :))
Người ta nói cạp đất mà ăn .... nhưng thật ..tình ...à mà thôi, lâu lâu tục ngữ cũng sai tí ...:):):)