Hạng B2
27/4/21
121
105
43
21
Không khó hiểu khi Sportage tiếp cận theo hướng giá rẻ. Nhưng ngoại hình xấu đi thì không có nhiều cơ hội cho dòng xe HQ này