Hạng B2
19/10/16
313
116
43
2755388-f552fbe8b8c9e12eff83dd9599bce0f3.jpg


Thích kiểu bố trí tablo này, giờ hãng nào cũng làm cái màn hình nổi lên mà ko trau chuốt thì nhìn xấu quắc.
e cũng thích kiểu thiết kế cái màn hình nó nằm trong táp lô thế này, cực thoáng xe với đẹp