Hạng B2
17/6/13
251
334
63
Quận 10
Em thì thực tế thấy thường thì các xe khó thanh lý mới bán công khai, các xe ngon thường "có suất" hết rồi. Các xe thanh lý cũng giống mua xe cũ thôi. Được cái này mất cái kia. Lợi nhuân càng cao thì rủi ro càng cao
 
Hạng D
25/10/10
4.497
3.548
113
Còn 1 vấn đề nữa là nhiều con nợ nhây với NH, NH đơn phương thanh lý, sau này chủ xe kiện ngược thì cũng mệt cho người mua sau
 
Hạng D
9/1/15
1.695
2.359
113
38
mua mấy con này về có khi đi sửa lại ngu người luôn.