Tập Lái
19/8/14
42
40
23
Ho Chi Minh City, Vietnam
Mọi người ráng nghe clip tiếng anh nhé, có phụ đề nên cũng ko quá khó đâu. Designer chiếc Renault Clio tâ sự mỏng đầu xuân

Thiết kế ngoại thất

Thiết kế nội thất