Hạng F
16/7/15
5.525
15.062
113
@Osin
E chạy lên hãng kiểm tra rồi cụ ạ.
Họ bảo đây là tiếng bơm xăng từ bình lên máy phía trước, mấy xe khác nổ máy ồn tí nên có thể ko nghe thấy thôi.
Xe cerato nào cũng có tiếng này, e đi qua xe khác nghe cũng y thế. :D
cẩn thận câu này;
xe em lúc còn bảo hành; quạt máy lạnh kêu, hãng KIA nó cũng bảo xe nào cũng như vậy...
vừa hết bảo hành, cũng độ kêu như vậy => nó bảo thay sẽ êm...
 
Hạng D
4/10/12
1.996
2.548
113
@Osin
E chạy lên hãng kiểm tra rồi cụ ạ.
Họ bảo đây là tiếng bơm xăng từ bình lên máy phía trước, mấy xe khác nổ máy ồn tí nên có thể ko nghe thấy thôi.
Xe cerato nào cũng có tiếng này, e đi qua xe khác nghe cũng y thế. :D
Ơ đù, vậy máy êm quá mới nghe!