Hạng D
31/5/14
3.481
4.309
113
Con này 2 tỷ vậy mua con Highlander 2017 ok hơn các bác hả. Nhg con Highlander 2017 ko có ghế điện
Nhìn thực tế thì Highlander ko có của nẽo nào với 4Run đâu bác, nhìn rất ấn tượng