Hạng D
24/10/15
2.950
1.812
113
31
Xe này có mỗi chuyện giữ số ở ga đầu làm khó chịu, còn lại ok hết, mấy cái xì dầu xì nhớt ko tính kkk