Hạng C
10/1/17
541
21.134
93
chỉ có ở ta mới đẻ ra khái niệm cận cao cấp (hình như thẳng bê-phone), giờ là cận sang... chắc chỉ chỉ có dân cận thị mới thấy nó cận sang....
Cũng không hẳn, em nghĩ do định vị thương hiệu của thăngf bán hehe
Trước thằng Volvo cũng không hẳn bình dân, không phải sang
Bọn GM nó chia ra nhiều Brand theo đó thì
Chevy: bình dân
Cadillac: Sang
Buick: cận sang
GMC: Suv và bán tải cũng không phải bình dân, giá mắc hơn Chevy theo từng class