Tập Lái
8/10/13
5
5
3
Kinh tế yếu, đành rình kiếm con xe lướt trải nghiệm. Cũ người mới ta.
 
9/7/20
769
1.070
93
28
Nghe nói Suzuki đang có chương trình tăng cường chống rỉ miễn phí cho những chỗ thường đọng nước như tay nắm cửa. Các bác liên hệ đại lý Su làm sớm nhé
Hở xe làm kiểu gì giờ phải tăng cường chống rỉ vậy trời.
Xe hãng khác nó có tăng cường đâu ko bị phốt rỉ??

ông suzuki marketing toàn đi vào lòng đất. Sợ thật