MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.008
76.348
113
Hạng B2
23/6/12
403
7.639
93
Con pickup đẹp quá, ko thấy thông số KT.