Hạng D
30/6/08
1.480
55.774
113
57
Hiểu mà. Trêu em cho vui.

Nhưng có mấy ai làm cái nhà vòm

Tính đường nào cũng không thấy lợi.

Còn chuyện làm nhà vòm cho chuyện nghỉ dưỡng du lịch thì rất phổ biến
Em với lọc cứ đến công viên đối diện sân banh có cái nhà CẦU ‘thóc bị liệt’ viết vậy cái này có trước 75.
 
  • Haha
Reactions: New.nahh