Hạng C
16/4/12
988
50.274
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Diana Panton là một ca sĩ nhạc jazz người Canada.
Panton nắm giữ một bằng Thạc sĩ trong văn học Pháp từ Đại học McMaster và nghệ thuật nghiên cứu tại Trường Parsons ở Paris.

Ngày xưa khi con bé này cất tiếng hát đã khiến mềnh chú ý.
Sau nầy em nó hát hay và kỹ thuật quá, nhưng lại rất truyền cảm chứ ko quá lạm dụng kỹ thuật.Theo mềnh thì em Charlotte Gainsbourg hát bài L'un part l'autre reste ( Kẻ ở, Người đi)
dưới đây dễ nghe hơn em Sylvie Vartan đã khô héo.

 
Hạng C
30/1/14
751
26.226
93
Diana Panton là một ca sĩ nhạc jazz người Canada.
Panton nắm giữ một bằng Thạc sĩ trong văn học Pháp từ Đại học McMaster và nghệ thuật nghiên cứu tại Trường Parsons ở Paris.

Ngày xưa khi con bé này cất tiếng hát đã khiến mềnh chú ý.
Sau nầy em nó hát hay và kỹ thuật quá, nhưng lại rất truyền cảm chứ ko quá lạm dụng kỹ thuật.Theo mềnh thì em Charlotte Gainsbourg hát bài L'un part l'autre reste ( Kẻ ở, Người đi)
dưới đây dễ nghe hơn em Sylvie Vartan đã khô héo.

Em chấm bài dưới nhen(gu)