Hạng D
8/4/12
2.405
7.627
113
Công nhận các anh OS có điều kiện thật, chiếc C200 ex 2019, mới bước sang tuổi thứ 5 mà thấy các anh chê còn tệ hơn đồ bỏ đi ấy. Nhìn lại mình còn dùng chiếc này mà tận 12 năm tuổi luôn. Thật đáng xấu hổ với các anh :rolleyes:
 
Hạng B1
10/3/23
60
65
18
34
Công nhận các anh OS có điều kiện thật, chiếc C200 ex 2019, mới bước sang tuổi thứ 5 mà thấy các anh chê còn tệ hơn đồ bỏ đi ấy. Nhìn lại mình còn dùng chiếc này mà tận 12 năm tuổi luôn. Thật đáng xấu hổ với các anh :rolleyes:
mấy bác trong này toàn hội người giàu mà :)