Hạng B2
6/8/14
183
189
43
35
go vap
Xe mới 2022 mà sơn quanh xe thì chỉ có chạy DV, người mới lái yếu thì thường chỉ bị trước và sau xe, có thể vỡ đèn nhưng quanh xe thì chắc cú là chạy DV. Hộp số CVT thì tuổi thọ nó ngắn lắm, vài bữa bị trượt đai lại mất thời gian đi bảo hành.
 
Hạng B1
25/3/14
94
165
33
Chiếc xe mới đi có 9k mà tả tơi. Không biết mà mua thì không nói, biết mà vẫn mua thì cạn lời
 
  • Like
Reactions: Car Audit