Hạng B1
11/3/23
60
64
18
29
Mấy con này được cái nó chạy rất bền. Bỏ qua ngoại thất hay nội thất thì mình sẽ chọn 1 con trong kho xe nhà mình
 
Hạng B2
17/4/12
282
413
65
HCMC
Mấy ông độ bóng đèn dây lòng thòng nhìn chán nhỉ, trời nắng sợi dây bé teo kia lại cháy mất
 
  • Wow
Reactions: Car Audit
Kiểm tra - Thẩm định ô tô cũ
21/9/22
314
821
93
34
Mấy ông độ bóng đèn dây lòng thòng nhìn chán nhỉ, trời nắng sợi dây bé teo kia lại cháy mất
Độ mà thấy dây lòng thòng là hết mê rùi bác