Hạng F
12/10/16
6.360
5.006
113
Thời chưa có facebook thì chắc 2010 zồi :D