Hạng F
12/10/16
6.667
5.367
113
Thời chưa có facebook thì chắc 2010 zồi :D