Hạng F
12/10/16
7.367
6.188
113
Thời chưa có facebook thì chắc 2010 zồi :D