Hạng D
21/7/07
1.029
6.706
113
Xe của bác chủ thớt là Zace DX lên GL. Đa số xe DX dùng làm taxi, mà taxi thì chạy nhiều nên không còn ngon nữa. Kiểm tra tổng quát, xem máy có bị yếu hơi không?.
 
  • Like
Reactions: Chu Dũng