Hạng D
9/7/14
1.227
1.045
113
53
Dạ cuối cùng thì em cũng chọn được một em 2008 màu đen
Chúc mừng bác, bác rất quyết liệt, kế hoạch đề ra là cứ y vậy mà làm, chứ thường đưa lên diễn đàn người bàn ra kẻ bàn vào mệt lắm
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.768
113
Thì ý em là bác mua đời đó, còn dư cỡ 150tr để sửa chữa, độ chế ấy. Chứ 2008 giờ cũng không khác gì 2005 mà.
Có bác còn bảo tới 2008 cắt bớt một số so với 2005. Có đúng không các bác?