Hạng B2
20/9/09
157
1.003
138
hcmc
www.PhanDangAn.com
Những ngày xưa thân ái!


Em thấy quen quen mà hông biết ở đâu? Đá ba chồng ở Định Quán phải không nhỉ?

Hình của ông già người Pháp (Ba của thằng bạn em).

Mấy anh có hình ảnh nào tương tự không. Chia sẻ cho anh em cùng đoán nhân mùa dịch buồn chán nha
 
Last edited by a moderator: