Tập Lái
25/12/22
2
3
3
42
Cộng đồng người Việt ở hải ngoại như một con sông có nhiều làn sóng tiếp nối. Những ngôi chùa Việt Nam là bạn đồng hành, chỗ tụ họp, đụt mưa, đụt nắng của cộng đồng người Việt. Little Saigon đã có nhiều ngôi chùa khởi đầu như chùa Huệ Quang, kế tiếp sau này là chùa Bảo Quang, chùa Điều Ngự, chùa Bát Nhã, chùa Dược Sư. Chùa ở đâu thì có văn hóa ở đó, lễ giao thừa được tổ chức ở đó. Thấy có ngôi chùa là người Việt đến, biết đến tục lệ đốt pháo, chúc nhau, thăm hỏi nhau, lì xì với nhau, rồi hái lộc xin mai. Các đồng hương khi có dịp đến Little Saigon nên viếng thăm.