Hạng D
12/9/14
1.735
964
113
43
Motul thì nhất phân khúc rồi. liên tục trong 3 năm nay mình sd nhớt kixx 5w30 cho bán tải của mình.:)
Kixx 5W-30 nếu bác dùng D1 thì có hỗ trợ dầu. Nếu bác dùng G1 5W-30 là thuần xăng nhé nhưng cũng ko sao vì nó là nhớt tổng hợp
 
Hạng D
24/4/17
1.676
1.341
138
33
Coi chừng bác dùng dư nhớt trong thời gian dài
Xe bán tải triton của đứa E ở xa sài
Bản thường số tự động 2018, 6.5 lít khi thay lọc, 6 lít ko lọc là đúng mà Bạn
 
Hạng C
14/7/19
827
28.685
96
Xe bán tải triton của đứa E ở xa sài
Bản thường số tự động 2018, 6.5 lít khi thay lọc, 6 lít ko lọc là đúng mà Bạn
Ko trả lời vậy dc, có ty thăm chi ko xem .

xe mình sách ghi rỏ 5.3L mình ko thay lọc thì dớt can 5L, thay lọc thì mua thêm chai 1L châm thêm đủ ty ngưng