Hạng C
5/12/16
526
776
93
39
Ủa tất cả các phiên bản đều dùng 4 thắng đĩa hết hay sao nhỉ?