Hạng B2
5/12/16
266
247
43
38
Ủa tất cả các phiên bản đều dùng 4 thắng đĩa hết hay sao nhỉ?