Hạng B2
2/1/17
168
257
65
40
Con này mua về chở hàng bao phê nha mấy bác, không bị cấm như xe tải.