Hạng B2
5/10/14
200
1.518
93
Xe này giờ hư chắc chờ cả tháng mới có phụ tùng nhĩ.