Hạng C
13/11/13
505
1.124
93
Con mới này được đấy, giá bằng con cũ thì quá tốt,