Tập Lái
16/10/16
12
23
3
Q2
Các Bác cho E hỏi với, con Ter chay tốc độ 80km/h thì tua máy bao nhiêu vậy. Xe em lên 3000rpm trong khi các loại xe khác chỉ hơn 2000rpm
 
Hạng B2
16/1/12
103
44
28
Các Bác cho E hỏi với, con Ter chay tốc độ 80km/h thì tua máy bao nhiêu vậy. Xe em lên 3000rpm trong khi các loại xe khác chỉ hơn 2000rpm
Tè tầm 3000 là tuong doi đõ bác, bác nói 2000 là xe khác hay Tè